BÆREDYGTIGHED

Miljø og ressourcer

 

Transport:

Planlagt S-tog station kommer til at ligge 400 meter fra deltakvarteret - udover det er det tæt på den nye bro til hornsherredet og den kommende motervejsforbindelse. Der er etableret cykelstier på kryds og tværs.

 

Vand:

Regnvand afledes fra husene

og føres ud i deltaet - rent vand behøver ikke at blive renset

 

Affald:

Der indføres affaldssortering og der kommer intilligente skraldespande, dvs der vil være sensorer i de fælles skraldeøer, der indikerer hvornår der er behov for tømning

Økonomi

 

Energi:

Varmeforsyningen til kvarteret er bæredygtig, idet der bliver brugt vedvarende energi.

 

Smart City:

Der er lagt fiber ind i deltakvarteret

og gadebelysning er sensorstyret

 

Deltakvarteret i Vinge har fået guldmedalje i bæredygtighed i forbindelse med DGNB-certificering.

Hvor man i opbygningen af kvarteret arbejder med et helhedsbillede af bæredygtighed i stedet for kun at kigge på enkelte parametre. Se mere her

 

Det er blandt andet:

 

Social og sundhed

 

Fysiske rammer:

Både blå og grønne elementer findes i deltakvarteret med deltaet og de store grønne fællesarealer

 

Byliv:

Blandt andet etablering af byrum og mødesteder - den store terrasse ved broen over deltaet er et oplagt mødested.

 

Sundhed:

Indretning af deltakvarteret indbyder til motion i form af gåture, kajak, løberuter mv. Læs mere her

 

Fotos: Frederikssund Kommune

Sælges af: Tegnet i samarbejde med: Bygges af: