DELTA KVARTERET

DELTAKVARTERET


Deltakvarteret består af 23 parcelhuse og 36 rækkehuse, placeret rundt om deltaet.

Kvarteret har en fælles grundejerforening og er det først beboet område i Vinge by.


Vingeshus har Okavangovej 7 - 9 - 11 og 13